fbpxKim są Eduliderki_Eduliderzy Teach for Poland?

Odważni, ambitni, zdeterminowani, świetnie wykształceni i zaangażowani społecznie ludzie.

Wspólnie pokazujemy w praktyce, na czym polega liderstwo w edukacji, a fundamentem naszej obietnicy jest realna zmiana w klasie, szkole, mieście, w kraju. Naszym celem jest inspiracja, sprawczość i odwaga. W naszym sercu jest przeciwdziałanie nierównościom, szacunek i wolność w działaniu.

Eduliderki i Eduliderzy przez 2 lata Programu pracują w publicznych szkołach, a my pomagamy im rozwijać się jako profesjonaliści, budujemy w nich wiarę w siebie i uczniów, kreujemy atmosferę wzajemnego zrozumienia i aktywizujemy do szukania nowoczesnych rozwiązań w środowisku szkolnym i lokalnym.

dzięki obecności Eduliderki_a Uczniowie zyskują m.in.:

wiedzę, jak mierzyć się z wyzwaniami szansę na budowanie kompetencji przyszłości
inspirację do nauki, budowania pozytywnych relacji i rozwijania swoich pasji
rozwój umiejętności komunikacji, współpracy, empatii i rozwiązywania problemów

wspólnie realizują projekty społeczne

zobacz projekty zrealizowane w szkołach partnerskich w 2023 r.

Posłuchaj, co o programie mówią Eduliderki 1. edycji

Marta Michalska
Marta MichalskaAbsolwentka 1.edycji Programu
Czytaj więcej
Cała ścieżka i obcowanie z cudownymi ludźmi na różne sposoby związanymi z Fundacją dało mi ogrom inspiracji.
Paulina Łaszewska
Paulina ŁaszewskaAbsolwentka 1.edycji Programu
Czytaj więcej
Dzięki programowi zobaczyłam, że jest wielu ludzi, którzy chcą zmienić polski system edukacji.
Joanna Poćwierz-Jędrych
Joanna Poćwierz-JędrychAbsolwentka 1.edycji Programu
Czytaj więcej
Poznałam ludzi z pasją, którzy wierzą, że uda się stworzyć szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli.
Poprzedni
Następny
Skip to content