fbpx

Zostań Szkołą Partnerską!

 • Twoja szkoła jest publiczną szkołą podstawową w województwie mazowieckim lub wielkopolskim?
 • Waszej szkolnej społeczności bliskie są wartości “Człowiek w centrum”, “Rozwój to podstawa” oraz “Wszystko jest możliwe”?
 • Zależy Wam na młodych nauczycielach z pasją i kompetencjami?

Jeżeli tak, to zapraszamy do współpracy!

KORZYŚCI

Praca

Zrekrutowanie nauczyciela/nauczycieli w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby kadrowe.

Przygotowanie

Merytoryczne i praktyczne przygotowanie go/ich do pracy w szkole w ramach Instytutu Wakacyjnego.

Wsparcie

Wsparcie eksperckie nauczycieli w dalszym rozwoju w czasie dwóch lat trwania programu.

Finanse

Sfinansowanie dwuletniego programu rozwoju EduLiderstwa o wartości
45 000 zł.

Projekty

Realizację projektów społecznych na rzecz głębszej integracji szkoły ze społecznością lokalną.

Globalna społeczność

Włączenie do globalnej społeczności Szkół Partnerskich Teach for All.

Kim są EduLiderzy i EduLiderki?

To osoby do 35 roku życia z doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dziećmi. Podczas procesu rekrutacyjnego prowadzimy ewaluację ich wcześniejszych doświadczeń, zrealizowanych projektów i sprawdzamy m.in umiejętność komunikacji, współpracy oraz uczenia siebie i innych.

Do Programu przyjmujemy 20% najlepszych kandydatów, którzy rozwijają się pod okiem ekspertów i tutorów przez okres 2 lat. Wysoka jakość szkoleń i warsztatów sprawia, że EduLiderzy świetnie sprawdzają się w roli nauczycieli i liderów klas.

Współpraca

Fundacja

 • Rekomendujemy EduLidera/EduLiderów zgodnie z potrzebami Szkoły.
 • Przyjmujemy do Programu nauczyciela zgłoszonego przez Szkołę, jeśli przejdzie proces selekcji.
 • Szkolimy te osoby w trakcie intensywnego, 5-co tygodniowego Instytutu Wakacyjnego.
 • Prowadzimy je w rozwoju przez 2 lata trwania Programu (tutoring indywidualny i grupowy, szkolenia, warsztaty, mentoring).
 • Przygotowujemy do realizacji projektu społecznego z uczniami w drugim roku ich zatrudnienia w Szkole.
 • Pośredniczymy w nawiązaniu relacji przez Szkołę z Partnerami biznesowymi i merytorycznymi fundacji.
 • Proponujemy szeroki wachlarz wspólnych inicjatyw.
 • Dołączamy Szkołę do lokalnej i globalnej sieci Szkół Partnerskich pod parasolem organizacji Teach for All.
 • Wspieramy w promocji.

Szkoła

 • Przystępuje do partnerstwa.
 • Zatrudnia rekomendowanego nauczyciela na minimum 1/2 etatu.
 • I/lub zgłasza do Programu osobę ze swojej kadry pedagogicznej.
 • Zapewnia opiekuna wprowadzającego nowo zatrudnioną osobę w szkolne realia.
 • Zgadza się na superwizję zajęć prowadzonych przez EduLidera przez Tutora z ramienia Fundacji (1 na semestr).
 • Umożliwia przeprowadzenie projektu społecznego w drugim roku zatrudnienia EduLidera.
 • Zapewnia określoną wspólnie z Fundacją liczbę godzin w semestrze na doskonalenie EduLidera.
 • Jest otwarta na realizację wspólnych inicjatyw zgodnie ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami.
 • Jest w stałym kontakcie z Fundacją.

Etapy nawiązywania partnerstwa

Proces rekrutacyjny dla szkół składa się z następujących etapów:

 1. Zgłoszenie zainteresowania szkoły.
 2. Spotkanie przedstawiciela Fundacji z Dyrekcją.
 3. Decyzja obu stron o przystąpieniu do współpracy.
 4. Formalizacja partnerstwa.
 5. Rozpoczęcie wspólnych działań!

Zgłoś swoją szkołę!

Dla kogo?

 • Publiczne szkoły podstawowe z województwa mazowieckiego i wielopolskiego.
 • Oferujące zatrudnienie na minimum ½ etatu.
 • Placówki, które szukają lub zatrudniają nauczyciela i/lub psychologa ze stażem nie dłuższym niż 3 lata.
 • Szkoły otwarte na zmiany.
 • Chętne do zaangażowania się w największą globalną edukacyjną inicjatywę!

Skip to content