fbpx

Zostań Szkołą Partnerską!

 • Twoja szkoła jest publiczną szkołą podstawową w województwie mazowieckim, małopolskim lub wielkopolskim?
 • Waszej szkolnej społeczności bliskie są wartości “Człowiek w centrum”, “Rozwój to podstawa” oraz “Wszystko jest możliwe”?
 • Zależy Wam na młodych nauczycielach z pasją i kompetencjami?

Jeżeli tak, to zapraszamy do współpracy!

KORZYŚCI

Praca

Zrekrutowanie nauczyciela/nauczycieli w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby kadrowe.

Przygotowanie

Merytoryczne i praktyczne przygotowanie go/ich do pracy w szkole w ramach Mobilnej Szkoły Przyszłości.

Wsparcie

Wsparcie eksperckie nauczycieli w rozwoju w czasie trwania Programu.

Finanse

Sfinansowanie dwuletniego Programu Rozwoju EduLiderstwa o wartości
45 000 zł.

Projekty

Realizację projektów społecznych na rzecz głębszej integracji szkoły ze społecznością lokalną.

Społeczność

Włączenie do globalnej społeczności Szkół Partnerskich Teach For All.

Kim są EduLiderzy i EduLiderki?

To ambitni, nowocześni, zaangażowani i świetnie wykształceni edukatorzy. Podczas procesu rekrutacyjnego prowadzimy ewaluację ich wcześniejszych doświadczeń pracy z dziećmi i młodzieżą, zrealizowanych projektów i sprawdzamy m.in. umiejętności komunikacji, współpracy oraz uczenia siebie i innych.

Do Programu przyjmujemy ok. 20% najlepszych kandydatów, którzy rozwijają się pod okiem ekspertów i tutorów przez okres 2 lat. Wysoka jakość szkoleń i warsztatów sprawia, że EduLiderzy świetnie sprawdzają się w roli nauczycieli i liderów klas.

Nasza współpraca

Fundacja

 • Rekomenduje EduLidera/EduLiderów zgodnie z potrzebami Szkoły.
 • Przyjmuje do Programu osobę zgłoszoną przez Szkołę, jeśli przejdzie proces selekcji.
 • Szkoli te osoby w trakcie intensywnego Instytutu Wakacyjnego.
 • Prowadzi je w rozwoju przez 2 lata Programu (tutoring ind. i grupowy, szkolenia, mentoring).
 • Przygotowuje do realizacji projektu społecznego z uczniami w drugim roku zatrudnienia w Szkole.
 • Pośredniczy w nawiązaniu relacji przez Szkołę z Partnerami fundacji.
 • Proponuje szeroki wachlarz wspólnych inicjatyw.
 • Dołącza Szkołę do lokalnej i globalnej sieci Szkół Partnerskich pod parasolem organizacji Teach for All.

Szkoła

 • Przystępuje do partnerstwa.
 • Zatrudnia rekomendowanego nauczyciela na minimum 1/2 etatu.
 • I/lub zgłasza do Programu osobę ze swojej kadry pedagogicznej.
 • Zapewnia opiekuna wprowadzającego nowo zatrudnioną osobę w szkolne realia.
 • Zgadza się na superwizję zajęć prowadzonych przez EduLidera przez Tutora z ramienia Fundacji (1/semestr).
 • Umożliwia przeprowadzenie projektu społecznego w drugim roku zatrudnienia EduLidera.
 • Zapewnia określoną z Fundacją liczbę godzin w semestrze na doskonalenie EduLidera.
 • Jest otwarta na realizację wspólnych inicjatyw.
 • Jest w stałym kontakcie z Fundacją.

Proces rekrutacyjny dla szkół

 1. Zgłoszenie zainteresowania szkoły.
 2. Spotkanie przedstawiciela Fundacji z Dyrekcją.
 3. Decyzja obu stron o przystąpieniu do współpracy.
 4. Formalizacja partnerstwa.
 5. Rozpoczęcie wspólnych działań!

Zgłoś szkołę!

Jakich szkół szukamy?

 • Publicznych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego, małopolskiego i wielopolskiego.
 • Oferujących zatrudnienie na minimum ½ etatu.
 • Szukających lub zatrudniających nauczyciela i/lub psychologa ze stażem nie dłuższym niż 3 lata.
 • Otwartych na zmiany.
 • Chętnych do zaangażowania się w największą globalną edukacyjną inicjatywę!

Skip to content