fbpx

Teach for Poland

Misja

Dążymy do dnia, w którym wszystkie dzieci będą miały równe szanse na odkrycie i wykorzystanie swojego potencjału. Wierzymy, że rozwój ich naturalnych zdolności pozwoli im na budowanie lepszego kraju i przyszłości dla nas wszystkich.

Potencjał jest obecny we wszystkich społecznościach lokalnych i miejscach w Polsce, w każdej osobie, jednak nie każdy ma takie same możliwości na jego odkrycie i wykorzystanie. Sukces dziecka często jest determinowany przez czynniki, na które nie ma ono wpływu.

Fundacja Teach for Poland działa na rzecz niwelowania nierówności edukacyjnych i podnoszenia jakości systemu kształcenia tak, by każde dziecko w Polsce miało szansę odkryć i rozwinąć swój potencjał w czasie trwania ich edukacji formalnej.

ZMIENIMY TO

Atrakcyjność zawodu nauczyciela

Odsetek nauczycieli w wieku poniżej 30 lat wynosi jedynie 8,2%. W roku szkolnym 2019/2020 odeszło z pracy 10 tys. nauczycieli. W bardzo szybkim tempie narasta zapotrzebowanie na młodych, aktywnych i zaangażowanych nauczycieli. A jak wynika z wywiadów prowadzonych w ramach rekrutacji do programu Fundacji - ponad 80% kandydatów i kandydatek zgłasza obawy związane z wejściem w środowisko szkolne. Dlatego tak ważne jest wsparcie dla nauczycieli rozpoczynających pracę.

Z nauczyciela do EduLidera

W badaniu PISA z 2018 r., w kwestii dotyczącej samopoczucia uczniów, Polska zajęła 63 miejsce na 66 badanych państw. Wskaźnik samobójstw wśród dzieci i młodzieży jest prawie najwyższy w Europie. Narasta zapotrzebowanie na edukatorów towarzyszących uczniom i wspierających ich w rozwoju nie tylko poznawczym, ale również społecznym i emocjonalnym.

Kształtowanie i rozwój przyszłych generacji

Obecna szkoła powinna się skupić na rozwoju kompetencji przygotowujących zarówno do wyzwań rynku pracy, jak też funkcjonowania w życiu społecznym. W Rankingu World Economic Forum Polska zajmuje dalekie miejsca w rankingach rozwoju kluczowych kompetencji: 63 miejsce - kompetencje cyfrowe i 97 miejsce - krytyczne myślenie. Pod względem posiadania umiejętności potrzebnych na rynku pracy - absolwenci szkół średnich plasują się na 100 pozycji.

Mamy rozwiązanie!

Uruchomiliśmy Program Rozwoju EduLiderstwa w polskich szkołach publicznych. Wspólnie z nimi, tworzymy edukację na nowo tak, aby była zorientowana na uczniów i ich potencjał.

0
EduLiderek i EduLiderów
0
Szkół partnerskich
0
Dzieci, które skorzystały z działań Teach for Poland

Szkoły Partnerskie Teach for Poland

Projekty zrealizowane w 2021

I Edycja Programu

Uruchomiliśmy Program Rozwoju EduLiderstwa w polskich szkołach publicznych. Wspólnie z nimi, tworzymy edukację na nowo tak, aby była zorientowana na uczniów i ich potencjał.

Instytut Wakacyjny

Zorganizowaliśmy 6-tygodniowe warsztaty, które przygotowały merytoryczne i praktyczne EduLiderów do pracy w szkole oraz do podnoszenia jakości kształcenia.

Szkoła Letnia

Zaangażowaliśmy EduLiderów w przygotowanie i prowadzenie zajęć dla uczniów integracyjnej publicznej szkoły podstawowej w ramach akcji Lato w mieście, we współpracy z Wydziałem Edukacji Dzielnicy Praga Północ.

Nasze
wartości

Człowiek w Centrum

Człowiek w centrum to wartość, która odnosi się do stwierdzenia, że edukacja to przede wszystkim relacja. Tylko będąc w dobrej relacji z samym sobą i troszcząc się o swój własny dobrostan, nauczyciele mogą dawać uczniom to, co w nich najlepsze. Zaś tylko uczniowie traktowani z uwagą i szacunkiem, będą mogli nieść to dobro dalej w świat, współtworząc bezpieczny ekosystem współpracy i wzajemnego uczenia się, gdziekolwiek się znajdą.

Rozwój to podstawa

Bliska jest nam maksyma, że “człowiek jest tak długo człowiekiem jak długo się rozwija”. Ciągła potrzeba samodoskonalenia i ciekawość świata to kluczowe elementy edukacji, szczególnie w czasach, w których technologia tak szybko zmienia naszą rzeczywistość. W związku z tym nauczyciel powinien być osobą, która modeluje takie postawy i w oparciu o odkrycia neuronak i optymalnie dobrane metody i narzędzia - przede wszystkim uczy, jak się uczyć przez całe życie.

Wszystko jest możliwe

Przekonanie to oznacza, że podważamy status quo i dominujące modele edukacji. Rozumiemy, że aby wprowadzić zmianę społeczną na szeroką skalę należy zacząć od edukacji. Wierzymy, że wielkie wizje można przekładać na realną drogę projektując i realizując założone - pomniejsze - cele, ale potrzebni są do tego odważni, ambitni, zdeterminowani i zaangażowani społecznie ludzie. Naszym celem jest wspieranie ich i tworzenie dla nich przestrzeni do wspólnych działań.

ZESPÓŁ

Katarzyna Nabrdalik

Fundatorka i Prezeska
Dział Promocji i Marketingu


Zarządzała polskim oddziałem międzynarodowej organizacji AIESEC, a następnie pełniła funkcję Dyrektor na Region Europy, gdzie koordynowała funkcjonowanie ponad 40 oddziałów organizacji i ich projektów edukacyjnych.

Kornelia Grabowska

Fundatorka i Wiceprezeska
Dział ds. Szkoleń i Wsparcia Nauczycieli


Pracowała w działach HR w trzecim sektorze (AIESEC) i branży IT (Codility). Organizowała międzynarodowe wolontariaty i wydarzenia goszczące ponad 1000 uczestników. Studiuje psychologię biznesu.

Magdalena Wesoły

Dział ds. Rekrutacji i Selekcji Nauczycieli

Ukończyła studia na Uniwersytetecie Napier w Edynburgu oraz Bolońskim we Włoszech. Pracowała jako koordynatorka programów startupowych dla kobiet oraz project manager w projektach Erasmus+.

Marta Czapińska

Dział ds. Współpracy z Instytucjami Edukacyjnymi, Sektorem Publicznym i Prywatnym

Pracowała w Ministerstwie Edukacji Narodowej pełniąc funkcję szefowej zespołu strategicznego przy Ministrze. Współtworzyła i zarządzała kilkoma fundacjami edukacyjnymi, doradzała prezesom dużych firm w kwestiach związanych z systemem edukacji i jego przyszłością.

Katarzyna Dutkiewicz

Dział ds. Finansów, Kontrolingu i Księgowości

Przez kilkanaście lat zajmowała się finansowym zarządzaniem projektami, w tym realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z funduszy unijnych. Ukończyła studia magisterskie z matematyki (UJ) oraz trzy kierunki podyplomowe (SGH, Akademia Leona Koźmińskiego, UW).

TUTORZY

Marta Natalia Przywara

Ukończyła studia na warszawskiej Akademii Teatralnej. Pedagożka teatru i edukatorka. Autorka scenariuszy lekcji i warsztatów. Kuratorka innowacyjnych projektów edukacyjnych. Kręciła filmy edukacyjne i tworzyła scenariusze lekcji na rynki anglojęzyczne.

Alexis Ramos

Ukończyła Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley i Kolegium Europejskie w Warszawie. Pracowała w Teach for America. Współpracowała z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy nad reformą edukacji. Pełniła funkcję dyrektora ds. Rozwoju Liderstwa w Teach For Armenia.

Anna Leśniewska

Pedagog specjalny oraz terapeuta środowiskowy. Wicedyrektor szkoły Podstawowej w Warszawie. Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Była kuratorem sądowym na Warszawskiej Pradze. Kiedyś drużynowa drużyny młodszo-harcerskiej, obecnie członkini Koła Przyjaciół Harcerstwa.

Wioletta Matusiak

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, etyki, doradca zawodowy, współzałożycielka Wolnej Szkoły Cieszyn. Trenerka i facylitatorka procesów rozwojowych. Konsultantka merytoryczna w największym projekcje podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli w Polsce Lekcja:Enter.

Marcin Siekański

Historyk, doświadczony szkoleniowiec Game Based Learning i grywalizacji, pedagog, publicysta. Jeden z pionierów wykorzystywania gier i ich systemów w procesie szeroko pojętej edukacji, rozwijania umiejętności i kształtowaniu zachowań. Autor publikacji w obszarze relacji nowoczesnych technologii z edukacją i społeczeństwem.

Skip to content