fbpx

Misja

Dążymy do dnia, w którym wszystkie dzieci będą miały równe szanse na odkrycie i wykorzystanie swojego potencjału. Wierzymy, że rozwój ich naturalnych zdolności pozwoli im na budowanie lepszego kraju i przyszłości dla nas wszystkich.

Potencjał jest obecny we wszystkich społecznościach lokalnych i miejscach w Polsce, w każdej osobie, jednak nie każdy ma takie same możliwości na jego odkrycie i wykorzystanie. Sukces dziecka często jest determinowany przez czynniki, na które nie ma ono wpływu.

Działamy na rzecz niwelowania nierówności edukacyjnych i podnoszenia jakości systemu kształcenia.

ZMIENIMY TO

Atrakcyjność zawodu nauczyciela

Odsetek nauczycieli w wieku poniżej 30 lat wynosi jedynie 8,2%. W 2019/2020 odeszło z pracy 10 tys. nauczycieli. Narasta zapotrzebowanie na młodych, aktywnych i zaangażowanych nauczycieli. A jak wynika z wywiadów prowadzonych w rekrutacji do programu - ponad 80% osób zgłasza obawy związane z wejściem w środowisko. Dlatego tak ważne jest wsparcie dla nauczycieli rozpoczynających pracę.

Z nauczyciela do EduLidera

W badaniu PISA z 2018 r., w kwestii dotyczącej samopoczucia uczniów, Polska zajęła 63 miejsce na 66 badanych państw. Wskaźnik samobójstw wśród dzieci i młodzieży jest prawie najwyższy w Europie. Narasta zapotrzebowanie na edukatorów towarzyszących uczniom i wspierających ich w rozwoju nie tylko poznawczym, ale również społecznym i emocjonalnym.

Kształtowanie i rozwój przyszłych generacji

Szkoła powinna się skupić na rozwoju kompetencji przygotowujących do wyzwań rynku pracy i życia społecznego. W Rankingu World Economic Forum Polska zajmuje dalekie miejsca jeśli chodzi o kluczowe kompetencje: 63 miejsce - kompetencje cyfrowe i 97 miejsce - krytyczne myślenie. Pod względem umiejętności potrzebnych w pracy - absolwenci szkół średnich plasują się na 100 pozycji.

Mamy rozwiązanie!

Uruchomiliśmy Program Rozwoju EduLiderstwa w polskich szkołach publicznych. Wspólnie z nimi, tworzymy edukację na nowo tak, aby była zorientowana na uczniów i ich potencjał.

0
EduLiderek i EduLiderów
0
Szkół partnerskich
0
Dzieci, które skorzystały z działań Teach for Poland

Szkoły Partnerskie Teach for Poland

Nasze
wartości

Człowiek w Centrum

wartość, która odnosi się do stwierdzenia, że edukacja to przede wszystkim relacja. Tylko będąc w dobrej relacji z samym sobą i troszcząc się o swój własny dobrostan, nauczyciele mogą dawać uczniom to, co w nich najlepsze. Zaś tylko uczniowie traktowani z uwagą i szacunkiem, będą mogli nieść to dobro dalej w świat, współtworząc bezpieczny ekosystem współpracy i wzajemnego uczenia się.

Rozwój to podstawa

“człowiek jest tak długo człowiekiem jak długo się rozwija”. Potrzeba samodoskonalenia i ciekawość świata to kluczowe elementy edukacji, szczególnie w czasach, w których technologia tak szybko zmienia naszą rzeczywistość. Nauczyciel powinien modelować takie postawy i w oparciu o odkrycia optymalnie dobrane metody i narzędzia - przede wszystkim uczy, jak się uczyć przez całe życie.

Wszystko jest możliwe

podważamy status quo i dominujące modele edukacji. Aby wprowadzić zmianę społeczną na szeroką skalę należy zacząć od edukacji. Wierzymy, że wielkie wizje można przekładać na realną drogę projektując i realizując założone - pomniejsze - cele, ale potrzebni są do tego odważni, ambitni, zdeterminowani i zaangażowani społecznie ludzie. Wspieramy ich i tworzymy przestrzeń do działania.

Projekty zrealizowane w 2021 i 2022 roku

Dwie edycje Programu

Uruchomiliśmy Program Rozwoju EduLiderstwa w szkołach publicznych. Wspólnie tworzymy edukację na nowo, zorientowaną na uczniów i ich potencjał.

Instytut Wakacyjny

Zorganizowaliśmy 6-tyg. warsztaty, które przygotowały merytoryczne i praktyczne EduLiderów do pracy w szkole oraz do podnoszenia jakości kształcenia.

Szkoła Letnia

Z wydziałem Edukacji Dzielnicy Praga Północ zaangażowaliśmy EduLiderów w przygotowanie i prowadzenie zajęć dla uczniów integracyjnej szkoły podstawowej.

Skip to content