fbpx

“Chcę szkoły, w której każde dziecko czuje się równe, wspierane i doceniane”

Z tego marzenia zrodził się pomysł założenia w 2020 r. Fundacji Teach for Poland.

Dzisiaj jesteśmy częścią międzynarodowej sieci Teach For All, która działa w 61 krajach na całym świecie. Wykształciła już ponad 65 000 młodych liderów edukacyjnych, którzy wpłynęli na edukację i doświadczenie szkolne ponad 6 milionów uczniów.

MISJA

Chcemy zapewnić wysokiej jakości edukację wszystkim dzieciom w Polsce niezależnie od ich pochodzenia czy środowiska społecznego.

WIZJA

Dążymy do tego, aby każde dziecko w Polsce odkryło i rozwinęło swój potencjał, co pozwoli na zbudowanie lepszego kraju i przyszłości dla nas wszystkich.

Katarzyna Nabrdalik, Fundatorka i Prezeska Fundacji Teach for Poland

Wyzwania

Kształtowanie i rozwój nowych generacji

W rankingu “World Economic Forum” Polska zajmuje dalekie miejsca w kategoriach rozwoju kluczowych kompetencji: 63. miejsce – kompetencje cyfrowe i 97. miejsce – krytyczne myślenie. Pod względem posiadania umiejętności potrzebnych na rynku pracy – absolwenci szkół średnich plasują się dopiero na 100. pozycji. W badaniu PISA z 2018 r., w kwestii dotyczącej samopoczucia uczniów, Polska zajęła 63. miejsce na 66 badanych państw. Wskaźnik samobójstw wśród dzieci i młodzieży jest prawie najwyższy w Europie. W świetle tych niepokojących danych, skupienie się na zachęcaniu do pracy w szkole osób o wyjątkowych umiejętnościach i doświadczeniach, o ogromnej empatia, zaangażowaniu i łatwość w budowaniu relacji z dziećmi, może okazać się kluczowe dla przyszłości społeczeństwa. Działania podejmowane obecnie w obszarze edukacji będą miały długofalowy wpływ na rozwój kluczowych kompetencji, co z kolei przyczyn budowanie zdrowszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

Atrakcyjność i przyszłość zawodu nauczyciela

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego w całej Polsce jest aż od 24 do 28 tysięcy wakatów nauczycielskich. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się (obok niskich zarobków) niski prestiż zawodu, wypalenie zawodowe, długa ścieżka awansu zawodowego, niedostosowanie standardów pracy i funkcjonowania profesji do oczekiwań i ambicji Generacji Z. Odsetek nauczycieli w wieku poniżej 30 lat wynosi jedynie 8,2 proc.

W bardzo szybkim tempie narasta zapotrzebowanie na młodych, aktywnych i zaangażowanych nauczycieli.

Nasze rozwiązanie

Jak wyglądałaby Polska, system i sytuacja dzieci, gdyby…

  • informatyki w 6b uczył programista z firmy technologicznej, rozwijając w uczniach zrozumienie pracy projektowej?
  • matematyki w 1c uczyła młoda absolwentka ekonomii, której pasją są nowe technologie?
  • na świat sztuki i plastyki 4e patrzyłaby oczami studenta ostatniego roku ASP, zapalonego podróżnika?

 

Teach for Poland zrywa z zastanym wyobrażeniem zawodu nauczyciela i pozwala na rozpoczęcie pracy w szkole osobom, które mimo braku pełnych kwalifikacji, charakteryzują się niezwykłym warsztatem, zaangażowaniem oraz umiejętnością efektywnej pracy z dziećmi. Dowodzą tym samym, że brak formalnych uprawnień nie stanowi przeszkody, często będąc atutem.

EduLiderek i EduLiderów
0
Szkół partnerskich
0
Dzieci, które skorzystały z działań Teach for Poland
0

Szkoły Partnerskie Teach for Poland

Nasze
wartości

Człowiek w Centrum

wartość, która odnosi się do stwierdzenia, że edukacja to przede wszystkim relacja. Tylko będąc w dobrej relacji z samym sobą i troszcząc się o swój własny dobrostan, nauczyciele mogą dawać uczniom to, co w nich najlepsze. Zaś tylko uczniowie traktowani z uwagą i szacunkiem, będą mogli nieść to dobro dalej w świat, współtworząc bezpieczny ekosystem współpracy i wzajemnego uczenia się.

Rozwój to podstawa

“człowiek jest tak długo człowiekiem jak długo się rozwija”. Potrzeba samodoskonalenia i ciekawość świata to kluczowe elementy edukacji, szczególnie w czasach, w których technologia tak szybko zmienia naszą rzeczywistość. Nauczyciel powinien modelować takie postawy i w oparciu o odkrycia optymalnie dobrane metody i narzędzia - przede wszystkim uczy, jak się uczyć przez całe życie.

Wszystko jest możliwe

podważamy status quo i dominujące modele edukacji. Aby wprowadzić zmianę społeczną na szeroką skalę należy zacząć od edukacji. Wierzymy, że wielkie wizje można przekładać na realną drogę projektując i realizując założone - pomniejsze - cele, ale potrzebni są do tego odważni, ambitni, zdeterminowani i zaangażowani społecznie ludzie. Wspieramy ich i tworzymy przestrzeń do działania.

Skip to content