fbpx

Teach for Poland

ZESPÓŁ

Katarzyna Nabrdalik

Fundatorka i Prezeska
Dział Promocji i Marketingu


Zarządzała polskim oddziałem międzynarodowej organizacji AIESEC, a następnie pełniła funkcję Dyrektor na Region Europy, gdzie koordynowała funkcjonowanie ponad 40 oddziałów organizacji i ich projektów edukacyjnych.

Kornelia Grabowska

Fundatorka i Wiceprezeska
Dział ds. Szkoleń i Wsparcia Nauczycieli


Pracowała w działach HR w trzecim sektorze (AIESEC) i branży IT (Codility). Organizowała międzynarodowe wolontariaty i wydarzenia goszczące ponad 1000 uczestników. Studiuje psychologię biznesu.

Marta Czapińska

Dział ds. Współpracy z Instytucjami Edukacyjnymi, Sektorem Publicznym i Prywatnym

Pracowała w Ministerstwie Edukacji Narodowej pełniąc funkcję szefowej zespołu strategicznego przy Ministrze. Współtworzyła i zarządzała kilkoma fundacjami edukacyjnymi, doradzała prezesom dużych firm w kwestiach związanych z systemem edukacji i jego przyszłością.

Katarzyna Dutkiewicz

Dział ds. Finansów, Kontrolingu i Księgowości

Przez kilkanaście lat zajmowała się finansowym zarządzaniem projektami, w tym realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z funduszy unijnych. Ukończyła studia magisterskie z matematyki (UJ) oraz trzy kierunki podyplomowe (SGH, Akademia Leona Koźmińskiego, UW).

Katarzyna Płaza

Dział ds. Komunikacji

Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji. Łączy ludzi, pomysły, możliwości. Koordynuje projekty, przestrzeń od marketingu, przez sprzedaż, administrację, ewaluację, komunikację, budowanie społeczności.

Daria Ćwioro

Dział ds. Relacji z uczelniami

Zawodowo związana jest z pozarządowymi organizacjami zmieniającymi edukację w Polsce. Pracowała w krakowskim oddziale Fundacji Uniwersytet Dzieci jako koordynator projektów edukacyjnych. Ma doświadczenie w relacjach z naukowcami i administracją uczelni.

TUTORZY

Marta Natalia Przywara

Ukończyła studia na warszawskiej Akademii Teatralnej. Teatrolożka, pedagożka teatru, edukatorka i trenerka. Autorka scenariuszy lekcji i warsztatów. Uczyła w gimnazjum, współpracowała m.in. z Uniwersytetem Dzieci, Instytutem Edukacji Pozytywnej, Cricoteką. Zrealizowała z młodzieżą kilkanaście spektakli. Facylitatorka metody Design Thinking.

Alexis Ramos

Ukończyła Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley i Kolegium Europejskie w Warszawie. Pracowała w Teach for America. Współpracowała z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy nad reformą edukacji. Pełniła funkcję dyrektora ds. Rozwoju Liderstwa w Teach For Armenia.

Anna Leśniewska

Pedagog specjalny oraz terapeuta środowiskowy. Wicedyrektor szkoły Podstawowej w Warszawie. Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Była kuratorem sądowym na Warszawskiej Pradze. Kiedyś drużynowa drużyny młodszo-harcerskiej, obecnie członkini Koła Przyjaciół Harcerstwa.

Wioletta Matusiak

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, etyki, doradca zawodowy, współzałożycielka Wolnej Szkoły Cieszyn. Trenerka i facylitatorka procesów rozwojowych. Konsultantka merytoryczna w największym projekcje podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli w Polsce Lekcja:Enter.

Marcin Siekański

Historyk, doświadczony szkoleniowiec Game Based Learning i grywalizacji, pedagog, publicysta. Jeden z pionierów wykorzystywania gier i ich systemów w procesie szeroko pojętej edukacji, rozwijania umiejętności i kształtowaniu zachowań. Autor publikacji w obszarze relacji nowoczesnych technologii z edukacją i społeczeństwem.

Katarzyna Szymańska

Doradczyni psychospołeczna, trenerka i edukatorka. Miłośniczka wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania i neurodydaktyki. Była nauczycielką i wykładowczynią w szkołach ponadpodstawowych i policealnych. Współpracowała z biznesem i III sektorem. Pracuje z młodzieżą i przede wszystkim z dorosłymi. Wspiera kobiety szukających swojej drogi zawodowej i życiowej.

Skip to content