fbpx

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wyrażających zgodę na otrzymywanie newslettera

 1. Fundacja Teach for Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, zwana dalej Fundacją, informuje Pana/Panią, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 
 2. Pan/Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku , na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, w celu otrzymywania od Fundacji newslettera zawierającego informacje związane z działalnością Fundacji.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą/mogą być:
  1. pracownicy oraz współpracownicy Fundacji,
  2. podmioty dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Fundację,
  3. podmioty wspierające Fundację w działaniach marketingowych
 4. Podanie danych osobowych jest jest warunkiem otrzymywania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania newslettera.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do odwołania przez Pana/Panią zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Z   uwagi   na   wykorzystywane   przez   Fundację   narzędzia   i   systemy   IT, Pani/Pana dane  mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na podstawie prawnej zawartej w RODO.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Fundacji dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych jeżeli są błędne lub nieaktualne, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: info@teachforpoland.org. 
Skip to content