fbpx

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób rejestrujących się do programu Teach for Poland

 

 1. Fundacja Teach for Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, zwana dalej Fundacją, informuje Pana/Panią, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 
 2. Pan/Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w celu przeprowadzenia rekrutacji do programu Teach for Poland, i w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, przesyłania informacji na temat przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. pracownicy oraz współpracownicy Fundacji zaangażowani w proces rekrutacji,
  2. podmioty świadczące usługi prawne wykorzystywane przez Fundację,
  3. podmioty dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Fundację,
  4. podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe wykorzystywane przez Fundację,
  5. podmiot dostarczający pocztę elektroniczną wykorzystywane przez Fundację,
  6. podmioty dostarczające usługi pocztowe i kurierskie wykorzystywane przez Fundację.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. w odniesieniu do bieżącej rekrutacji – 12 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego,
  2. w odniesieniu do przyszłych rekrutacji – 24 miesiące od dnia złożenia aplikacji,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Z   uwagi   na   wykorzystywane   przez   Fundację   narzędzia   i   systemy   IT, Pani/Pana dane  mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na podstawie prawnej zawartej w RODO.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Fundacji dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych jeżeli są błędne lub nieaktualne, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: info@teachforpoland.org. 
Skip to content