fbpx

Współpraca asystenta międzykulturowego z nauczycielem prowadzącym | Співпраця міжкультурного асистента з ведучим вчителем

Termin: 12.05 o godz. 18:00

Podczas spotkania odpowiemy na pytania:

 • jak odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej?- jak być wsparciem nauczycieli i uczniów od strony wychowawczej i przedmiotowej?
 • co oznacza takie wsparcie i jak może wyglądać?
 • czego potrzebuje od asystenta międzykulturowego nauczyciel przedmiotowy i wychowawca?
 • jak wspomóc nowym uczniom w szkole?
 • co to znaczy, że asystent  jest” mostem”?
 • jak asystent może zaangażować się w życie szkoły?

Термін: 12.05 год 18:00

Під час зустрічі ми відповімо на такі питання:

 • як знайти себе в шкільній реальності?
 • як бути підтримкою для вчителів та учнів з виховної й освітньої сторони?
 • чим є ця підтримка та як вона може виглядати?
 • що потрібно вчителю-предметнику та вихователю від міжкультурного асистента?
 • як допомогти новим учням у школі?
 • що значить: асистент- це “місток”?
 • як асистент може бути залучений в життя школи?

Zapisz się teraz! | Зареєструйся зараз!


Prowadząca / Запрошена спеціаліст:

Swoim doświadczeniem podzieli się Katarzyna Chamienia – polonistka, glottodydaktyczka, eduliderka w programie Teach for Poland.  Nauczycielka polskiego i polskiego jako obcego w jednej z warszawskich podstawówek. Od marca 2022 prowadzi oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy i Białorusi. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, w swoich badaniach zajmuje się edukacją uczniów z doświadczeniem migracji i językiem edukacji szkolnej.

Своїм досвідом поділиться Катажина Хамєня – полоністка, глоттодидакт, лідерка в програмі Teach for Poland. Вчитель польської мови та польської як іноземної в одній із варшавських початкових шкіл. З березня 2022 року веде підготовче відділення для учнів з України та Білорусі. Докторантка Варшавського університету, у своїх дослідженнях займається навчанням учнів з досвідом міграції та мовою шкільної освіти.

Partner cyklu:

IBM SkillsBuild to program edukacyjny przeznaczony dla uczniów i nauczycieli, którego celem jest przybliżenie im rozwijających się dziedzin kariery i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w przyszłej pracy zawodowej. Platforma IBM SkillsBuild oferuje bezpłatny dostęp do kursów technicznych i zawodowych oraz funkcjonalności administracyjne dla nauczycieli. Dowiedz się więcej!

Skip to content