fbpx

W swoim języku

2. edycja bezpłatnego, półrocznego programu tutoringowo – rozwojowego dla edukatorek_ów pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracji.    

Ze względu na potrzebę wsparcia różnorodności kulturowej w polskiej szkole oraz otwarcia jej na edukację międzykulturową Fundacja uruchamia 2. edycję programu, który cieszył się dużym zainteresowanie Absolwentek_ów.

DLA KOGO

dla wszystkich edukatorek_ów polskich szkół publicznych pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracji na każdym stanowisku (nauczycielka/nauczyciel, asystentka/asystent międzykulturowy, pomoc nauczycielki/nauczyciela, nauczycielka wspomagająca/nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy, wychowawca bursy / internatu).

CEL

 • wsparcie i wzmocnienie w pracy z klasą wielokulturową      
 • rozwój kompetencji międzykulturowej uczestników i uczestniczek programu
 • inspiracja i wzrost motywacji w tworzeniu przyjaznych przestrzeni edukacyjnych 
 • integracja, budowanie społeczności edukatorów pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji 

KORZYŚCI DLA CIEBIE

 • uzyskasz wsparcie tutorskie i merytoryczne w pracy z dziećmi, gronem pedagogicznym i rodzicami
 • dołączysz do społeczności, zyskasz możliwość wymiany doświadczeń, nawiążesz relacje z pozostałymi uczestniczkami/uczestnikami 
 • rozwiniesz kompetencje pomocne w edukacji międzykulturowej
 • skorzystasz z możliwości konsultacji z psychologiem oraz prawnikiem w trakcie programu
 • zrealizujesz przedsięwzięcie integracyjne dla wielokulturowej społeczności szkolnej ze wsparciem Funduszu «Działam»
 • otrzymasz certyfikat potwierdzający udział w programie

EFEKTY – REALNY WPŁYW NA 

 • budowanie relacji i współpracy z dziećmi i ich rodzicami z doświadczeniem migracji 
 • wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży
 • wsparcie dzieci z doświadczeniem wojny
 • tworzenie społeczeństwa szkolnego otwartego na różnorodność i międzykulturowość

PRZEBIEG PROGRAMU START 15 stycznia 2024

1

6 ind. konsultacji z tutorem, praca nad wyzwaniami oraz wsparcie w rozwoju

2

3 zdalne spotkania w grupie, wymiana doświadczeń i refleksji

3

3 szkolenia (online): 21.02, 22.05, 12.06, tematy weryfikowane wg potrzeb

4

warsztaty stacjonarne 2.03 Trening kompetencji międzykulturowych; 20.04 EduLiderstwo

5

udział w Instytucie Wakacyjnym 11-12.07.2024 o nowoczesnych metodach pracy

Uroczysta gala zakończenia programu odbędzie się 25 sierpnia 2024.

Ważna informacja: obowiązuje limit miejsc. Udział w programie jest bezpłatny. 

KONTAKT: Olga Bochkar olga.bochkar@teachforpoland.org 

Skip to content