fbpx

Teach for Poland dołączyło do globalnej sieci Teach for All!

Z radością informujemy, że Fundacja Teach For Poland dołączyła do globalnej sieci Teach For All jako 61 organizacja partnerska! Teach For Poland działa na rzecz równych szans w dostępie do edukacji wysokiej jakości dla wszystkich dzieci, tak aby mogły uczyć́ się̨  w nowoczesnym ekosystemie kształcenia, rozwijać umiejętności na miarę XXI wieku, odkrywać i wykorzystywać swoje unikalne  zdolności oraz mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie swojej społeczności lokalnej, Polski i świata.

W Polsce istnieje ogromna potrzeba przywództwa i systemowych zmian w sektorze edukacji. Ostatnie reformy oraz pandemia doprowadziły do bezprecedensowego kryzysu. Nauczyciel stał się zawodem starzejącym się – tylko 8% polskich nauczycieli ma mniej niż 30 lat, znacznie poniżej średniej unijnej wynoszącej 11,9%, a niskie zarobki polskich nauczycieli (22. miejsce wśród 32 krajów OECD) utrudniają zachęcanie młodych ludzi do podjęcia pracy w sektorze edukacji. W konsekwencji w całym kraju występuje ogromny niedobór nauczycieli. W 2020 roku ze szkół odeszło trzy razy więcej nauczycieli niż – uśredniając – w latach poprzednich, a według ostatnich raportów w samej tylko Warszawie nieobsadzonych jest obecnie 1700 wakatów. W całej Polsce jest ich zaś 13 tysięcy.

EduLiderzy i Eduliderki, i pracownicy Teach For Poland biorący udział w warsztatach Dramy Stosowanej

Kolejnym niepokojącym zjawiskiem jest dyskryminacja i nierówności, które mają poważny wpływ na samopoczucie uczniów i spójność społeczną. Ponad 18% polskich dzieci doświadcza poziomu ubóstwa, który utrudnia im zaspokojenie podstawowych potrzeb. W przeprowadzonych niedawno badaniach 60% dzieci w wieku szkolnym stwierdziło, że było narażonych na mowę nienawiści. Skutki tej dynamiki są przerażające – Polska ma jeden z najwyższych wskaźników samobójstw wśród nastolatków w Europie, a wyniki PISA pokazują, że Polska generalnie wypada poniżej średniej w zakresie wskaźników związanych z poczuciem dobrobytu i przynależności uczniów.

Uczestnicy Programu Teach For Poland rozpoczynają Instytut Letni

Prowadzona przez współzałożycielkę i CEO Katarzynę Nabrdalik, organizacja Teach For Poland jest zaangażowana w zachęcanie młodych ludzi do wyboru kariery edukacyjnej, podnoszenie prestiżu tego zawodu oraz podnoszenie jakości edukacji. Ogromną troską Teach For Poland jest dobrostan uczniów i nauczycieli. Działania prowadzone są w oparciu o autorski Program Rozwoju EduLiderstwa (PREL), przygotowany wspólnie z przedstawicielami społeczności szkolnych.

Teach For All z radością wita Teach For Poland w naszej globalnej sieci i z niecierpliwością czekamy na możliwość uczenia się od i z pracownikami, nauczycielami, uczniami i przyszłymi absolwentami, a także społecznościami, w których pracują.

Dowiedz się więcej i śledź Teach For Poland na FacebookuInstagramie LinkedIn.

Skip to content