fbpx

Szkoła po 24 lutego, czyli podsumowanie naszych działań na rzecz Ukrainy

To brak zgody na powtarzające się nieustannie dwa słowa, stoi za decyzją o zrobieniu przez nas 8 bardzo konkretnych kroków. 

Tymi słowami, które świdrują nam od początku wojny w głowach są – “PONAD” – ponad 3 mln uchodźców, w tym ponad 40% dzieci i drugie słowo – “BRAK” – brak miejsc w szkołach i przedszkolach, brak kadry nauczycielskiej, brak pomysłów na wsparcie dzieci ukraińskich borykających się z problemami związanymi z barierą językową ect. 

Naszą odpowiedzią też były dwa słowa. Pierwsze – “GOTOWOŚĆ” – gotowość szukania i proponowania rozwiązań pojawiających się problemów, w tym m.in. włączania i łączenia napływających uchodźców ukraińskich. Wśród nich są nauczyciele, edukatorzy, asystenci kulturowi, psycholodzy, znający języki, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi, gotowi podjąć pracę w polskich placówkach.

Zrozumiałyśmy jak ważne jest “tu i teraz”, czyli ułatwienie dostępu do ofert pracy, poradzenia sobie z zawiłościami formalnymi zatrudnienia, specyfiką polskich przepisów a także efektywnego wsparcia w poszukiwaniu pracy w zawodzie nauczyciela. Wiedziałyśmy, że tylko to może się przyczynić do zapewnienia ukraińskim dzieciom profesjonalnej opieki w polskich placówkach edukacyjnych. Taki był, jest i będzie nasz cel. 

Drugim słowem, obok “gotowości” było – “DZIAŁANIE”. 

Działamy szukając, pytając, tworząc konkretne rozwiązania. Udało nam się zrobić 8 istotnych kroków. I tak Fundacja Teach for Poland:

  1. Stworzyła bazę 1500 edukatorek z Ukrainy.
  2. Zorganizowała spotkania tzw. “Dni Rekrutacyjne”, wspierające je w zrozumieniu i poruszaniu się w systemie edukacji, tłumaczeniu CV, wysyłaniu zapytań o pracę.
  3. Opracowała materiały informacyjne m.in. “System edukacji w Polsce”, “Jak przygotować profesjonalne CV”, “Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej”, “Gdzie szukać pracy”.
  4. Uruchomiła bazę portali i serwisów zawierających oferty pracy oraz wdrożyła system cotygodniowych newsletterów z ofertami pracy, szkoleń docierający do 1500 edukatorek i edukatorów z Ukrainy.
  5. Przygotowała 200 CV podczas indywidualnych konsultacji.
  6. Przyczyniła się do zatrudnienia ponad 50 edukatorek z Ukrainy.
  7. Objęła wsparciem ok. 500 dzieci uchodźczych w szkołach partnerskich Teach for Poland.
  8. Pozyskała partnerów wspierających projekt, w tym Honorowy Patronat Prezydenta Miasta St. Warszawy.

Za sukcesem naszych działań stoją ludzie – wolontariusze, tłumacze, grupa profesjonalnych doradców HR, partnerzy biznesowi, wszyscy którzy z dużą otwartością, zaangażowaniem i oddaniem pomogli i nadal pomagają nam w działaniach. To im chcemy dziś szczególnie mocno podziękować i pogratulować, że wspólnie udało nam się objąć opieką i wsparciem edukatorek już 1200 ukraińskich dzieci.

Skip to content