fbpx

Ekspertki Fundacji Teach for Poland

Zachęcamy do kontaktu i umówienia się z naszą ekspertką na wywiad, komentarz, udział w audycji.

T: +48 787 985 656 / E: info@teachforpoland.org

Marta Butryn

Obszary tematyczne:

 • zarządzanie szkołą
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • funkcjonowanie szkoły
 • zatrudnianie, wsparcie i rozwój nauczycieli i pracowników szkoły
 • relacje z organem prowadzącym i nadzorującym szkoły

Menedżerka ds. budowania relacji z sektorem publicznym, dyrektorka szkoły, pedagożka specjalna, anglistka, egzaminatorka maturalna i egzaminu ósmoklasisty

Olga Bochkar

Obszary tematyczne:

 • uczniowie z doświadczeniem migracji
 • język polski jako obcy, 
 • integracja

Edukatorka, mediatorka, tutorka, nauczycielka polskiego jako obcego, specjalistka ds. integracji i pobytu młodzieży z doświadczeniem migracji w Polsce

Anna Leśniewska

Obszary tematyczne:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • relacje w edukacji
 • praca z rodzicem
 • funkcjonowanie szkoły
 • wsparcie nauczycieli
 • zdrowie psychiczne uczniów
 • tutoring 

Pedagożka specjalna, terapeutka środowiskowa, wicedyrektorka, tutorka, szkoleniowiec

Marta Natalia Przywara

Obszary tematyczne:

 • tutoring i coaching
 • Program Rozwoju Eduliderstwa TFP
 • pedagogika teatru
 • teatr w szkole
 • sztuka w szkole kompetencje, które rozwija
 • praca z młodzieżą w wieku nastoletnim

Tutorka w Programie Rozwoju Eduliderstwa Teach for Poland, pedagożka teatru, edukatorka i trenerka

Katarzyna Nabrdalik

Obszary tematyczne:

 • innowacje edukacyjne
 • nowe modele wprowadzania nauczycieli do szkół
 • rozwój przywództwa w edukacji 
 • zarządzanie organizacją pozarządową 
 • fundraising

Prezeska Fundacji Teach for Poland

Marta Michalska

Obszary tematyczne:

 • umiejętności miękkie
 • neuro różnorodność
 • neurodydaktyka
 • zaprzyjaźnienie się ze stresem
 • komunikacja
 • profilaktyka
 • parenting

Tutorka w Programie Rozwoju Eduliderstwa Teach for Poland/Specjalistka ds. Wsparcia rozwoju Eduliderów, koordynatorka projektu Rozmowy Bez Oceny;
psycholożka, trenerka umiejętności psychospołecznych

Skip to content