fbpx

EduLiderka – czuła nauczycielka

Jak wyglądała moja droga do zostania Eduliderką fundacji Teach for Poland? Ścieżki wiodące przez życie są niejasne, trudne i kręte. Co chwila pojawia się rozwidlenie, które kusi wybraniem krótszej drogi. Każdy z nas ma jakieś doświadczenia związane z edukacją. Jedni dobre, drudzy mieszane, a jeszcze inni nacechowane negatywnymi emocjami. Patrząc na moją edukacyjną przeszłość, to jestem gdzieś po środku, jednak z dominującym żalem zakorzenionym w sercu.

Agnieszka Sołtysik, EduLiderka

W opinii niektórych nauczycieli, jako uczennica nie należałam do tych najzdolniejszych. Każdą trudność w szkole traktowano jako porażkę, nie zaś informację o przestrzeni do pracy. Pytanie, czy faktycznie można zero-jedynkowo stwierdzić, że ktoś jest mniej zdolny? W porównaniu do kogo, do czego? Nawet jako dorosła osoba, uniezależniona przecież już od szkolnego oceniania, niosę na barkach wykreowaną o mnie opinię jako kogoś, kto mniej może, jest słabszy z matematyki czy fizyki, mając przy tym bardzo niskie poczucie własnej wartości, czyli czegoś, co byłoby sprawcze i kierujące ku zmianie. Jak to się więc stało, że mając za sobą widmo trudnej przeszłości edukacyjnej, jestem Eduliderką?

Dorosłe życie poprowadziło mnie do bycia nauczycielką biologii. Przedmiot ten od najmłodszych lat budził we mnie ciekawość. Jako Eduliderka w myśleniu o edukacji dzieci chcę być ich towarzyszką, czułym i empatycznym obserwatorem zmian, które dzieją się w każdym człowieku – tym dużym i mniejszym. Bycie Eduliderką to również chęć zmiany tego, aby uczniowie nie bali się szkoły oraz czuli się w niej bezpieczni. Cały czas przyświeca mi myśl, że nie ma niezdolnych uczniów, lecz tylko tacy, których nie doceniono i nie zauważono. Idea fundacji Teach for Poland jest dla mnie bliska właśnie dlatego, że chcę dostrzegać w uczniach ich potencjał i pomagać im go rozwijać na tyle, na ile na to pozwolą. Edulider to osoba, która zna swoje lepsze strony oraz te, które potrzebują dopracowania, dlatego ucząc również sam się uczy. Zostałam Eduliderką, aby uczniowie, którzy za mało w siebie wierzą, potrafili dostrzec swoją wartość i wyjątkowość.

Autorka: Agnieszka Sołtysik

Skip to content