fbpx

5 oznak, że Program Rozwoju EduLiderstwa jest dla Ciebie

Czy bez podręcznika nie da się pracować na lekcji? Czy brak zeszytu to powód do stawiania jedynek w dzienniku? Czy zadania domowe to jedyny sposób na utrwalanie wiedzy? Dowiedz się, co wspólnego z tymi pytaniami ma Program Rozwoju EduLiderstwa i dlaczego ten program jest dla ciebie.

Bez kartkówek ani rusz?

Jeśli uważasz, że polska szkoła jest wzorem do naśladowania dla innych systemów edukacyjnych i że wszystko działa w niej tak, jak należy;

Jeśli twierdzisz, że uczniowie powinni zawsze siedzieć cicho i prosto w ławkach, a z rodzicami warto kontaktować się tylko wtedy, gdy dziecko zachowuje się nagannie;

Jeśli wierzysz, że tylko dzięki zadaniom domowym dziecko jest w stanie systematycznie się uczyć, a nauczyciel musi zawsze wszystko widzieć;

Jeśli myślisz, że bez podręcznika nie da się pracować na lekcji, a gdy się nie krzyknie, to nie da się zaprowadzić dyscypliny w klasie;

Jeśli praktykujesz odpytywanie na środku klasy i niezapowiedziane kartkówki jako jedne z lepszych form sprawdzania wiedzy;

Jeśli sądzisz, że nauczyciel nie jest od lubienia tylko od uczenia;
to odpowiedź na pytanie: Czy program EduLiderstwa jest dla Ciebie? brzmi – NIE.

Jeśli jednak powyższe przykłady szkolnych sytuacji są dla Ciebie trudne do przyjęcie, zupełnie się z nimi nie zgadzasz, uważasz, że są one złe, wpływają negatywnie na dobrostan uczniów, nie kształtują szkoły jako miejsca, w którym chciałoby się przebywać, to odpowiedź na powyższe pytanie może brzmieć – TAK.

Kim jest edulider, czym jest eduliderstwo?

Co dokładnie znaczy, że ten program jest dla ciebie? Jakie cechy i umiejętności posiada edulider? Jak program Teach for Poland rozwija eduliderstwo?

Lider to z zasady człowiek, który staje wśród innych, a nie na czele. Razem z innymi zmienia świat, inspiruje, wspiera, dmucha w skrzydła. Potrafi oddać inicjatywę, a przy tym bierze odpowiedzialność za procesy, które inicjuje. W eduliderstwie wszystko to dzieje się w obrębie edukacji.

W programie czeka Cię podróż przez różne cele na mapie edukacyjnej. Przez dwa lata będziesz nauczycielem – przewodnikiem i pilotem podróży edukacyjnej Twoich uczniów. Wzmocnisz siebie, swoje kompetencje i umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i webinarach. Podczas spotkań rozwojowych dowiesz się, co i jak robić, aby szkoła nie wyglądała jak ta przedstawiona w pierwszym akapicie. Twoim przewodnikiem będzie tutor. Wykorzystasz swoje umiejętności, zdolności i zasoby, aby rozwijać społeczność EduLiderów, dzieląc się swoją wiedzą z innymi. To główne przystanki na tej drodze.

Podróż ku edukacji jutra, czyli czy program jest dla mnie?

Program Rozwoju EduLiderstwa jest dla wszystkich tych osób, które chcą widzieć i tworzyć szkołę jako dobre miejsce do rozwoju, jako miejsce wsparcia całej społeczności – uczniów, nauczycieli, rodziców, wszystkich pracowników szkoły – oraz całe środowisko wokół danej placówki. Program jest dla tych, dla których szkoła to coś więcej niż budynek – to ekosystem, w którym każdy na każdego ma wpływ. Szkoła to miejsce, gdzie tworzą się dobre, mocne, ważne relacje, a edukacja jest podróżą ku przyszłości.

Program to przede wszystkim ludzie – gotowi na trud kształtowania na nowo szkoły u jej podstaw, którzy chcą włożyć wysiłek w tę zmian, którzy czują w sobie moc i siłę do stawiania czoła przeciwnościom. To ludzie, którzy cieszą się z sukcesów małych i dużych, którzy widzą w codziennej pracy wartość, potrafią ją docenić i czerpać z niej radość.

Na koniec zadam Ci pytanie: Czy program eduliderstwa jest dla Ciebie?


Katarzyna Szymańska, Tutorka w Programie Rozwoju Eduliderstwa Teach for Poland

Skip to content