fbpx

Współpraca ze szkołami

Zapraszamy do współpracy publiczne szkoły podstawowe z województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, które chcą razem z nami tworzyć dobrą, bezpieczną i stymulującą przestrzeń dla uczniów i nauczycieli.

Wyzwania

  • Liczba wakatów w oświacie stale rośnie
  • W 2020 roku z zawodu odeszło 2 razy więcej nauczycieli niż w latach ubiegłych
  • Tylko 6% nauczycieli w szkołach podstawowych ma mniej niż 30 lat, a nabór nowych nauczycieli jest bardzo ograniczony
  • Zawód nauczyciela ma jedną z najwyższych średnich wieku spośród wszystkich zawodów w Polsce (44 lata)
  • Zarobki są bardzo niskie, a wymagania kwalifikacyjne bardzo wysokie
  • Nauczyciele są przeciężeni pracą (dyrektorzy jeszcze bardziej)
  • Cierpi na tym jakość edukacji i komfort zarządzania szkołami, uczenia się i nauczania
Logo Teach for Poland

Zmieńmy to!

Tę listę można by jeszcze długo rozwijać, ale kluczowe jest wyzwolenie energii społecznej i stworzenie synergii pomiędzy szkołami, organizacjami pozarządowymi i biznesem w celu odpowiedzi na wszystkie te problemy. Fundacja Teach for Poland to katalizator pozytywnych zmian w systemie edukacji publicznej i most pomiędzy głównymi jego aktorami.

CO TEACH FOR POLAND OFERUJE SZKOŁOM PARTNERSKIM

Długofalową, strategiczną współpracę w obszarze zmieniania oblicza polskiego systemu edukacji, podnoszenia prestiżu zawodowego oraz komfortu pracy nauczycieli oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych polskich dzieci.

Zrekrutowanie nauczyciela/nauczycieli w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby kadrowe, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli przedmiotów ścisłych i anglistów. 

Merytoryczne i praktyczne przygotowanie młodych nauczycieli do pracy w szkole, w obszarze kompetencji psychologiczno-pedagogicznych, liderskich, i metodyczno-dydaktycznych (w tym cyfrowych) w ramach Instytutu Wakacyjnego.

Wsparcie nauczycieli w dalszym rozwoju w czasie dwóch lat trwania programu, poprzez stworzenie ekosystemu wzajemnego uczenia się – tutorów, mentorów, eduekspertów oraz grup wsparcia złożonych z nauczycieli biorących udział w programie. 

Bieżącą współpracę ze Szkołami Partnerskimi, ewaluację pracy nauczycieli, udoskonalanie programu i dostosowywanie jego założeń do Państwa specyficznych potrzeb, z korzyścią dla grona pedagogicznego oraz całej społeczności szkolnej i wokół szkolnej.

Wsparcie nauczycieli w przeprowadzeniu projektu społecznego wraz z uczniami, w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnych.

Program stypendialny dla zrekrutowanych nauczycieli, w wysokości 1000 PLN brutto miesięcznie, jako dodatek do pensji wypłacanej przez szkołę.

Włączenie do globalnej społeczności Szkół Partnerskich Teach for All.

SZKOŁĄ PARTNERSKĄ MOŻE ZOSTAĆ PLACÓWKA, KTÓRA:

Jest publiczną szkołą podstawową z województwa mazowieckiego lub kujawsko-pomorskiego, otwartą na współpracę i wzajemne uczenie się. Szkoły z innych województw będziemy zapraszać do współpracy w kolejnych latach.

Poszukuje nauczycieli przedmiotów ścisłych i języka angielskiego w klasach 4-8 i/lub ma swoich nauczycieli zatrudnionych nie dłużej niż 3 lata, którzy potrzebują wsparcia w rozwoju. W indywidualnych przypadkach możliwe jest włączenie do programu nauczycieli innych przedmiotów.

Rozumie i utożsamia się z wizją Teach for Poland, czyli dążenia do wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości edukacji oraz rozwijania potencjału, który tkwi w dzieciach, nauczycielach i społecznościach lokalnych w naszym kraju.

Umożliwi przedstawicielom Fundacji uczestnictwo w lekcjach, zajęciach i innych szkolnych wydarzeniach przygotowanych i prowadzonych przez zrekrutowanych nauczycieli, celem ewaluacji ich pracy w środowisku szkolnym.

*Przy podejmowaniu decyzji, szkoła powinna wziąć również pod uwagę opcję, że zaproponowany przez nas kandydat może nie posiadać przygotowania pedagogicznego, które zobowiąże się uzupełnić po rozpoczęciu pracy w szkole

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dołączeniem do programu  Teach for Poland jako Szkoła Partnerska, lub macie do nas jakiekolwiek pytania – prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego – odezwiemy się najszybciej, jak to będzie możliwe!