fbpx

TEACH FOR POLAND

marzy! działa! inspiruje!

Celem programu jest wywołanie efektu kuli śniegowej i stopniowa zmiana systemu edukacji. W każdej edycji kolejna grupa młodych EduLiderek i EduLiderów będzie pracować w publicznych szkołach podstawowych na stanowiskach nauczycieli i psychologów, aby oddolnie pracować z dziećmi i lokalnymi społecznościami nad wyobrażeniem sobie edukacji na nowo.

Podejście Teach for All realizowane jest już w 62 krajach na całym świecie. Organizacja, której mottem jest “Globalne Sieciowanie – Lokalne Działanie” pozwala na jego adaptowanie do różnych uwarunkowań tak systemowych jak i kulturowych.

Wszystkie organizacje z sieci pomagają jego uczestnikom i uczestniczkom znaleźć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w  Szkołach Partnerskich na okres 2 lat oraz wspierają ich w rozwoju kompetencji dydaktycznych i liderskich. Tak, aby potrafili oni dostrzec i rozwinąć potencjał w swoich uczniach. Ich misją jest nie tylko uczenie, ale również inspirowanie młodych serc i umysłów do ulepszania świata. 

Poprzez skalowanie naszych działań będziemy w kolejnych edycjach docierać do coraz większej liczby dzieci, szkół, a w konsekwencji kolejnych społeczności. Pierwsza edycja programu w Polsce odbywa się od lipca 2021 do czerwca 2023, w dwóch województwach: mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim. Nabór do kolejnej edycji, w kolejnych województwach, rozpocznie się na przełomie 2021/2022.

o programie

o programie

Praca

Kluczowym elementem programu jest praca EduLiderek i EduLiderów w Szkołach Publicznych. Są oni zatrudnieni na etacie nauczyciela przedmiotu lub psychologa przez okres 2 lat trwania programu. Pomagają oni wprowadzać nową jakość w edukacji, opierając swoje działania w dużej mierze na budowaniu dobrych relacji z uczniami, bo edukacja to relacja!

Społeczność

Budowanie relacji między szkołą, uczniami, a lokalną społecznością stanowi ważny komponent tak naszego programu, jak i edukacji do życie we współczesnym świecie w ogóle. Dlatego EduLiderzy i EduLiderki  wraz z uczniami i uczennicami wychodzą poza mury placówki, aby realizować projekty społeczne rozwiązujące lokalne wyzwania ważne dla dzieci.

Kompetencje

Program Rozwoju EduLiderstwa - PREL -  to preludium do zmian w edukacji zakrojonych na szeroką skalą. Wypływa on z wizji i wartości organizacji oraz impaktu, jaki chcemy osiągnąć. Każdy EduLider, w czasie trwania programu, wyposażany jest w umiejętności psychologiczno-pedagogiczne, metodyczno-dydaktyczne i liderskie. Dzięki temu, szkoła zyskuje przygotowanego nauczyciela, a dzieci lidera i przewodnika.

Globalna sieć

Wizja sieci Teach for All wdrażana jest już w 62 krajach na całym świecie. Pierwsza edycja w Polsce rozpoczyna się w lipcu 2021, ale efekty działania całej sieci liczone są już w dziesiątkach tysięcy kompetentnych EduLiderek i EduLiderów i  w milionach dzieci, które otrzymały dostęp do edukacji wysokiej jakości. Uczniowie, dyrekcja i nauczyciele mogą nawiązać bezpośrednie relacje z innymi szkołami z całego świata!

SELEKCJA DO PROGRAMU

PROGRAM ROZWOJU EDULIDERSTWA

PROGRAM ROZWOJU EDULIDERSTWA

Kompleksowy Program Rozwoju EduLiderstwa (PREL) powstał w oparciu o globalny know-how Teach for All, zaadaptowany do polskich uwarunkowań przy współpracy z ekspertami z różnych obszarów edukacji.

W jego centrum znajduje się wizja Fundacji:

Dążymy do dnia, w którym wszystkie dzieci będą miały równe szanse, żeby odkryć, rozwinąć i wykorzystać swój potencjał dla dobra siebie, innych i świata! 

Wartości, dzięki którym możemy realizować tę wizję oraz które pragniemy przekazać naszym EduLiderom i EduLiderkom, to:

  • Człowiek w centrum – dbam o siebie, dbam o innych, tworzę ekosystem szacunku.
  • Rozwój to podstawa – uczę siebie, uczę innych, wiem jak działa umysł.
  • Wszystko jest możliwe – marzę, działam, inspiruję!

IMPAKT

IMPAKT

Nie wątp nigdy, że mała grupa troskliwych ludzi mogłaby zmienić świat. Tak naprawdę to jedyna rzecz, która go kiedykolwiek zmieniła.

Margaret Mead, antropolożka

Celem naszego programu jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji wysokiej jakości. Jak każda zmiana i ta zaczyna się od małej grupy zapaleńców – EduLiderek i EduLiderów, którzy chcą zmieniać system od środka. Dzięki pracy w szkole mogą realnie te zmiany wprowadzać.

To oni budują w dzieciach i młodzieży przekonanie o własnej sprawczości i poczucie własnej wartości. A wraz z młodymi ludźmi pracują na rzecz lokalnych społeczności rozwiązując bieżące wyzwania ich “małego świata” i tworząc wspólnie “efekt kuli śniegowej”

Z każdą kolejną edycją, coraz więcej młodych i inspirujących ludzi będzie zmieniać oblicze edukacji publicznej: krok po kroku, szkoła po szkole i społeczność po społeczności, uwalniając w ten sposób super moce drzemiące w milionach dzieci!

Kolejny nabór rusza już w listopadzie!

Dołącz do Teach for Poland i zmieniaj z nami edukację na lepsze!

Pozostańmy w kontakcie!

Wpisz poniżej swój adres e-mail, a my się z Tobą skontaktujemy w trakcie najbliższej rekrutacji lub innych wydarzeń Teach for Poland! 🙂

Twój adres email
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Skip to content