fbpx

Teach for Poland

O Programie Teach for Poland

Fundacja Teach for Poland została założona w lipcu 2020 roku i rozpoczęła działalność jako 61 na świecie organizacja zainspirowana ideą i modelem organizacji Teach for All. Organizacje skupione w sieci Teach for All podzielają wspólne wartości. Jednocześnie każdy kraj ma dużą niezależność, a forma prowadzonej działalności uwzględnia specyfikę każdego z nich.

DWIE EDYCJE
0
Dzieci, które skorzystały z działań Teach for Poland
0
EduLiderki i EduLiderów
0
Szkół partnerskich
0
Województwa

Korzyści z Programu

  • Dołącz do społeczności edukatorów i zbuduj przyjaźnie na całe życie.
  • Miej realny wpływ na życie innych.
  • Rozwiń swój potencjał i kompetencje liderskie.
  • Sprawdź się w zawodzie nauczyciela.
  • Rozwiń swoją ścieżkę zawodową w sektorze edukacji.
  • Zdobądź stabilne zatrudnienie.
  • Bądź częścią globalnego ruchu zmian w edukacji

Program Rozwoju EduLiderstwa

Program Rozwoju EduLiderstwa powstał w oparciu o inicjatywę Teach for All, przy wsparciu ekspertów z zakresu edukacji, przedsiębiorczości i przywództwa. Jego celem jest rozwijanie kluczowych kompetencji u EduLiderów i EduLiderek.

Program ma trzy etapy: Instytut Wakacyjny przygotowujący do rozpoczęcia pracy w szkole; dwuletni Program Rozwoju, na który się składa:

  • Indywidualne spotkania EduLiderów z Tutorami;
  • Warsztaty tematyczne;
  • Projekt społeczny;

oraz Sieć Alumni Teach for Poland.

Program

Praca

EduLiderzy i EduLiderki pracują jako nauczyciel przedmiotu lub psycholog przez okres 2 lat trwania programu w jednej ze szkół partnerskich.

Kompetencje

W czasie trwania programu każdy EduLider i EduLiderka zdobędzie umiejętności psychologiczno-pedagogiczne, metodyczno-dydaktyczne i liderskie, które pomogą im w pracy zarówno w szkole, jak i poza nią.

Społeczność

Grupa Eduliderów to wspierająca się społeczność młodych nauczycieli. Tworzą wspólną edukacyjną wioskę, pomagając sobie w codziennych wyzwaniach.

Globalna inicjatywa

Rozpoznawalny na całym świecie Program zapewnia EduLiderom i EduLiderkom dostęp do międzynarodowego grona liderów edukacyjnych oraz innowacyjnych zasobów i narzędzi.

Przebieg programu

Instytut wakacyjny

Kilkutygodniowy, intensywny cykl szkoleń przygotowujący EduLiderki i EduLiderów do nadchodzących wyzwań w szkole. Codzienne zajęcia odbywają się przez 2 tygodnie w Warszawie, a przez kolejne 2 tygodnie - zdalnie. W ramach zajęć praktycznych, EduLiderki i EduLiderzy wspierają przez 1-2 tygodnie program Szkoły Letniej.

Pierwszy rok programu
EduLiderki i EduLiderzy są zatrudnieni w publicznych szkołach podstawowych, gdzie realizują zarówno podstawę programową, jak i nowoczesną wizję nauczania, w sposób maksymalnie aktywizujący i angażujący uczniów. Organizacja wspiera ich poprzez objęcie opieką tutorską, superwizję oraz stworzenie przestrzeni do wspólnego uczenia siebie i innych.
Drugi rok programu i projekt społeczny

W drugim roku Programu, EduLiderki i EduLiderzy wychodzą poza szkolne mury i realizują wraz z dziećmi projekty społeczne, mające na celu silniejszą integrację szkoły z otoczeniem i odpowiadanie na lokalne wyzwania.

Sieć Alumni

Inicjatywa wsparcia przez Fundację do wprowadzania zmian i w wyborze ścieżki rozwoju powiązanej z edukacją: założenia NGO, edukacyjnego start-up’u, dołączenia do struktur administracji publicznej zarządzających oświatą.

Proces rekrutacji

1

Zgłoszenie

Formularz z danymi i kierunkiem ukończonych studiów.

2

Formularz

Opis doświadczenia m.in. w pracy z dziećmi.

3

Rozmowa

30-minutowa rozmowa z osobą z Fundacji.

4

Assessment Center

4-godz. sesja weryfikująca potrzebne kompetencje.

5

Decyzja

Jeżeli proces zakończy się sukcesem, dołączysz do programu.

Cel

Celem naszego programu jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji wysokiej jakości. Jak każda zmiana i ta zaczyna się od małej grupy zapaleńców – EduLiderek i EduLiderów, którzy chcą zmieniać system od środka. Dzięki pracy w szkole mogą realnie te zmiany wprowadzać.

Z każdą kolejną edycją coraz więcej młodych i inspirujących ludzi będzie zmieniać oblicze edukacji publicznej. Krok po kroku, szkoła po szkole i społeczność po społeczności – uwalniając w ten sposób super moce drzemiące w milionach dzieci!

Skip to content