fbpx

Dlaczego istniejemy?

Wierzymy, że Polska ma w sobie ogromny potencjał, który jest napędzany przez niesamowitych ludzi mieszkających w naszym kraju. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że Ci ludzie mierzą się z pewnymi wyzwaniami, które nie pozwalają im i Polsce być najlepszą możliwą wersją siebie.

Stawiamy na wysokiej jakości edukację docierającą do wszystkich, rozwijanie przywództwa wśród uczniów oraz ich uczestnictwo w społecznościach lokalnych i działanie na ich rzecz, tak by w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w naszym kraju.

Wyzwania

Jakość życia polskich uczniów

Jakość życia polskich nauczycieli

Nierówny dostęp do edukacji

Kilka faktów

Przemoc

Ponad 2/3 polskich uczniów padło ofiarą przemocy werbalnej, 66% doświadczyło przemocy fizycznej.

Wynagrodzenia

Wynagrodzenie nauczycieli jest jednym z najniższych w rankingu OECD. Obecnie zajmujemy 32 z 33 pozycji.

Kadry

6% kadry szkół podstawowych ma mniej niż 30 lat; w 2020 ze szkół odeszło 3x więcej nauczycieli niż w latach poprzednich.

Potrzeby

Ponad 20% polskich dzieci nie może zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, zajmujemy w Europie 5 miejsce od końca.

O nas

Potencjał jest obecny we wszystkich uczniach, szkołach i społecznościach lokalnych w Polsce. Jednak niesprzyjające okoliczności czasem nie pozwalają na jego ujawnienie i rozwój.

Sukces dziecka zbyt często jest determinowany przez czynniki, na które nie ma ono wpływu. Z kolei trudności na etapie kształcenia ogólnego, mogą skutkować gorszym startem w dorosłość i problemami z odnalezieniem się na rynku pracy oraz mniejszą satysfakcją z życia.

Teach For Poland działa na rzecz równych szans w dostępie do edukacji wysokiej jakości dla wszystkich dzieci, tak aby mogły uczyć się w nowoczesnym ekosystemie kształcenia, rozwijać umiejętności na miarę XXI wieku, odkrywać i wykorzystywać swoje unikalne zdolności oraz mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie swojej społeczności lokalnej, Polski i świata.

Dobra edukacja zależy przede wszystkim od kompetentnych i szczęśliwych nauczycieli – dlatego zależy nam na stworzeniu im optymalnych warunków do pracy i rozwoju oraz podniesieniu prestiżu tej kluczowej dla cywilizacji profesji.

Logo Teach for Poland

Teach For Poland zostało zainspirowane przez organizację Teach for All. Pracujemy nad dopasowaniem prezentowanego przez nich podejścia do polskich realiów i wdrożeniem go w Polsce. 

Teach For All to globalna sieć 59 niezależnych, zarządzanych i kierowanych lokalnie organizacji partnerskich oraz globalna organizacja, która skupia się na rozwoju tej sieci.

Teach For Poland otrzymuje stałe wsparcie i coaching od Teach for All oraz pracuje nad stworzeniem organizacji wpisującej się w lokalny kontekst a jednocześnie odzwierciedlającej misję, wartości i zasady jednoczące globalną sieć.

Zespół

Poznaj nas!

Katarzyna_Nadrbalik

Katarzyna Nabrdalik

CEO & Co-Founder

Prezeska Fundacji Teach for Poland. Od początku swojej kariery związana z trzecim sektorem gdzie rozwinęła swoją pasję do edukacji i rozwoju umiejętności liderskich wśród najmłodszych.

Zarządzała polskim Oddziałem międzynarodowej organizacji AIESEC, składającej się z kilkunastu oddziałów lokalnych i ponad 1500 członków. Później przez 2-lata pełniła funkcję Dyrektor na Region Europy AIESEC International gdzie koordynowała funkcjonowanie ponad 40 oddziałów organizacji i ich projektów edukacyjnych dedykowanych do sektora publicznego i prywatnego.  

Równolegle do pracy w trzecim sektorze udało jej się zdobyć doświadczenie w świecie technologii i startupów gdzie pełniła funkcję Managera ds. satysfakcji klienta i sprzedaży. 

Teraz zdecydowała się wyobrazić edukację na nowo, w Polsce.

Przez ostatnich 8 lat zdobywała doświadczenie zarówno w trzecim sektorze jak i w branży IT, ponad połowę tego czasu spędziła na różnych stanowiskach w działach HR. Miała także okazję współtworzyć wydarzenia na różną skalę od niewielkich meet up’ów, poprzez konferencje na kilkaset osób aż po międzynarodowe kongresy goszczące ponad 1000 uczestników. 

Przed rozpoczęciem budowania swojej ścieżki zawodowej miała także okazję do angażowania się na rzecz swojej lokalnej społeczności jako wolontariusz oraz korepetytor. Obecnie, łączy pracę w fundacji (której jest współzałożycielką) ze studiami z zakresu psychologii biznesu. Posiada doświadczenie w organizacji międzynarodowych wolontariatów, zarządzaniu wolontariuszami i zespołami, w tym rozproszonymi.

Kornelia_Grabowska

Kornelia Grabowska

Co-founder & Head of Training and Support

Marta

Marta Czapińska

Head of Placement

Psycholożka społeczna, trenerka kompetencji kluczowych i konsultantka ds. strategii i polityk oświatowych. Pracowała zarówno dla sektora prywatnego – prowadząc programy rozwojowe dla kadr zarządzających, jak również organizacji pozarządowych – realizując projekty podnoszące poziom kapitału ludzkiego i społecznego oraz sektora publicznego – pełniąc  funkcję szefowej zespołu strategicznego przy Ministrze Edukacji Narodowej. 

Współtworzyła i zarządzała kilkoma fundacjami edukacyjnymi, doradzała prezesom dużych firm w kwestiach związanych z systemem edukacji i jego przyszłością. Wszystkie pełnione przez nią role i zadania mają zawsze na celu stwarzanie jak najlepszych warunków do uczenia się i rozwijania potencjału w różnych sektorach, dla różnych grup wiekowych, w duchu uczenia się przez całe życie.

Designerka i koordynatorka projektów, od ponad 3 latach związana z III sektorem. Pracowała przez kilka lat jako architekt wnętrz i projektantka w biurach w Warszawie i Londynie, jednak rodząca się pasja do innowacji i przedsiębiorczości przekierowała ją do pracy w NGO wspierających tematykę przedsiębiorczości społecznej. Ostatnie lata pracowała jako koordynatorka programów startupowych dla kobiet oraz project manager w projektach Erasmus+.

Studia ukończyła na Uniwersytetach Napier w Edynburgu oraz Bolońskim we Włoszech. Zamiłowanie do interdyscyplinarnej pracy i nauki chce przenosić w realia polskich szkół.

Magdalena_Wesoly

Magdalena Wesoły

Head of Recruitment and Matriculation

Katarzyna_Dutkiewicz

Katarzyna Dutkiewicz

Finance Administration Manager

Doświadczony manager i organizator, związany z sektorem edukacji. Swoją karierę zawodową rozpoczynała jako nauczyciel matematyki, a przez ostatnie lata pracowała w niepublicznej placówce oświatowej. 

Przez kilkanaście lat zajmowała się finansowym zarządzaniem projektami i przedsiębiorstwami działając w obszarze usług IT, telekomunikacji, reklamy i nowych technologii. 

Ukończyła studia magisterskie z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia Rachunkowość zarządcza i kontroling (Szkoła Główna Handlowa), Rozwiązania prawne dla przedsiębiorców (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz Prawo oświatowe i zarządzanie w oświacie (Uniwersytet Warszawski). 

Ukończyła wiele kursów z zakresu finansów i zarządzania. Posiada doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Skip to content